سایت شخصی شهرام کرمی نویسنده و کارگردان تئاتر | شهرام کرمی
3
rtl,archive,author,author-shahramadmin,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Author: شهرام کرمی

کرونا دوست و استاد و هنرمند عزیزی را از ما گرفت. چند روز از کوچ دردمند «کریم اکبری مبارکه» می‌گذرد. سخت بود برای من نوشتن درباره این دوست و استادم که از او خیلی آموختم. هنوز هم رفتن او را باور ندارم. نمی دانم چه...

دماوند اسم پسرهمسایه ما بود. اسم شناسنامه‌ای او سیامک بود اما پدرش دماوند صدایش می‌زد. فقط پدر او را دماوند صدا می‌زد. کسی نمی‌دانست چرا پدر او را دماوند صدا می‌زد. دماوند یک روز صبح مُرد و او را در گورستان شهر خاک کردند. روی...