در این صفحه نقد و مقالات منتشر شده شهرام کرمی را که امکان انتشار و دسترسی وجود دارد منتشر می‌شود.مجله اینترنتی ویکی تئاتر: نقش جشنواره‌ها در رشد و توسعه تئاتر (شماره ۸ – دی‌ماه ۱۳۹۹)

————————————————————————————————————————————————————–

مجله اینترنتی ویکی تئاتر : نمایش‌نامه و مخاطب (شماره ۱۳ – اسفند ۱۳۹۹)

————————————————————————————————————————————————————–

مجله اینترنتی ویکی تئاتر: نقدی بر نمایشنامه آتش سوزی‌ها (شماره ۱۹- خرداد ۱۴۰۰)

————————————————————————————————————————————————————–

فوتر سایت