در این صفحه نقد و مقالات منتشر شده شهرام کرمی را که امکان انتشار و دسترسی وجود دارد منتشر می‌شود.مجله اینترنتی ویکی تئاتر : نمایش‌نامه و مخاطبمجله اینترنتی ویکی تئاتر: نقش جشنواره‌ها در رشد و توسعه تئاترفوتر سایت