برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کتاب‌ها روی تصویر جلد کتاب مدنظر کلیک کنید.

شب تار کاهگل نشینان

«شب تار کاهگل نشینان»
«روزگار طولانی تنهایی»
انتشارات نیستان ۱۳۸۰

دیوار

«دیوار»
انتشارات افکار ۱۳۸۴

در بیداری

«در بیداری»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۵

راز دین، رمز نمایش
جستاری در مفهوم تئاتر دینی
انتشارات حوا ۱۳۸۵

«لطفا با مرگ من موافقت کنید»
«وقتی عروسک‌ها کوک نمیشن»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۶

خانه خورشید

«خانه خورشید»
انتشارات خورشیدآفرین ۱۳۸۷

شمردن ستاره‌های شب

«شمردان ستاره‌های شب»
انتشارات نمایش ۱۳۸۸

صبح به خیر آقاجان

«صبح به خیر آقاجان»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۸

بلوط‌های تلخ

بلوط‌های تلخ»
انتشارات نیمه روشن ۱۳۸۸

اتوبان سکوت

«اتوبان سکوت»
انتشارات نمایش ۱۳۸۸

برای اطلاعات بیشتر روی تصویر جلد کتاب کلیک کنید.

غریبه‌های همیشگی

«غریبه‌های همیشگی»
انتشارات نیستان ۱۳۸۹

کبوتران کوچه کاج

«کبوتران کوچه کاج»
انتشارات نمایش ۱۳۸۹


نمایش‌نامه (روایت‌های ساده از زندگی روزمره)
فصل‌نامه کانون نمایشنامه‌نویسان ۱۳۹۰

تخت و مورچه

«تخت و مورچه»
انتشارات سروش ۱۳۹۳

«شوراب و هشو»
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۴

پوتین های عموبابا

«پوتین‌های عموبابا»
انتشارات افراز ۱۳۹۴

گل‌های پرچمی

«گل‌های پرچمی»
انتشارات سفیر اردهال ۱۳۹۵

مدریک

«مدریک»
انتشارات آواژ ۱۳۹۵

لطفا با مرگ من موافقت کنید

«لطفاً با مرگ من موافقت کنید!»
(چاپ دوم به همراه نمایشنامه دیگر)
انتشارات افراز ۱۳۹۶

چه کسی سهراب را کشت؟

«چه کسی سهراب را کشت؟»
انتشارات آواژ ۱۳۹۶

خانه خورشید

«خورشید کجاست؟»
انتشارات نمایش ۱۳۹۶

نامه های شرجی

«نامه‌های شرجی»
انتشارات هنر دفاع ۱۳۹۶

مردی برای همیشه

«مردی برای همیشه»
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۷

نمایشنامه «دیوار» به زبان ارمنی

«دیوار – به زبان ارمنی»
انتشار در کشور ارمنستان ۱۳۹۷

خروس می خواند

خروس می‌خواند
انتشارات نودا ۱۳۹۷

شکار بزرگ شنبه

«شکار بزرگ شنبه»
انتشارات سروش ۱۳۹۸

کاش جای این همه استخوان لب‌هایت برمی‌گشت1

«کاش جای این همه استخوان لب‌هایت برمی‌گشت!»
انتشارات عنوان ۱۳۹۹

فوتر سایت