برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کتاب‌ها روی تصویر جلد کتاب مدنظر کلیک کنید.

شب تار کاهگل نشینان

«شب تار کاهگل نشینان»
«روزگار طولانی تنهایی»
انتشارات نیستان ۱۳۸۰

«دیوار»
انتشارات افکار ۱۳۸۴

دیوار
در بیداری

«در بیداری»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۵

راز دین، رمز نمایش
جستاری در مفهوم تئاتر دینی
انتشارات حوا ۱۳۸۵

«لطفا با مرگ من موافقت کنید»
«وقتی عروسک‌ها کوک نمیشن»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۶

«خانه خورشید»
انتشارات خورشیدآفرین ۱۳۸۷

خانه خورشید
شمردن ستاره‌های شب

«شمردان ستاره‌های شب»
انتشارات نمایش ۱۳۸۸

«صبح به خیر آقاجان»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۸

صبح به خیر آقاجان
بلوط‌های تلخ

بلوط‌های تلخ»
انتشارات نیمه روشن ۱۳۸۸

«اتوبان سکوت»
انتشارات نمایش ۱۳۸۸

برای اطلاعات بیشتر روی تصویر جلد کتاب کلیک کنید.

اتوبان سکوت
غریبه‌های همیشگی

«غریبه‌های همیشگی»
انتشارات نیستان ۱۳۸۹

«کبوتران کوچه کاج»
انتشارات نمایش ۱۳۸۹

کبوتران کوچه کاج


نمایش‌نامه (روایت‌های ساده از زندگی روزمره)
فصل‌نامه کانون نمایشنامه‌نویسان ۱۳۹۰

«تخت و مورچه»
انتشارات سروش ۱۳۹۳

تخت و مورچه

«شوراب و هشو»
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۴

«پوتین‌های عموبابا»
انتشارات افراز ۱۳۹۴

پوتین های عموبابا
گل‌های پرچمی

«گل‌های پرچمی»
انتشارات سفیر اردهال ۱۳۹۵

«مدریک»
انتشارات آواژ ۱۳۹۵

مدریک
لطفا با مرگ من موافقت کنید

«لطفاً با مرگ من موافقت کنید!»
(چاپ دوم به همراه نمایشنامه دیگر)
انتشارات افراز ۱۳۹۶

«چه کسی سهراب را کشت؟»
انتشارات آواژ ۱۳۹۶

چه کسی سهراب را کشت؟
خانه خورشید

«خورشید کجاست؟»
انتشارات نمایش ۱۳۹۶

«نامه‌های شرجی»
انتشارات هنر دفاع ۱۳۹۶

نامه های شرجی
مردی برای همیشه

«مردی برای همیشه»
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۷

«دیوار – به زبان ارمنی»
انتشار در کشور ارمنستان ۱۳۹۷

نمایشنامه «دیوار» به زبان ارمنی
خروس می خواند

خروس می‌خواند
انتشارات نودا ۱۳۹۷

«شکار بزرگ شنبه»
انتشارات سروش ۱۳۹۸

شکار بزرگ شنبه
کاش جای این همه استخوان لب‌هایت برمی‌گشت1

«کاش جای این همه استخوان لب‌هایت برمی‌گشت!»
انتشارات عنوان ۱۳۹۹

«بی‌بی و دشت ارغوانی»
انتشارات بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) 1401

بی بی و دشت ارغوانی
نمایشنامه روزهای ماهی

«روزهای ماهی»
انتشارات هنر دفاع 1401

«گرگ میاد می‌بردت!»

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1402

گرگ میاد می‌بردت

فوتر سایت