در این صفحه امکان دانلود رایگان آثار شهرام کرمی وجود دارد. لازم به ذکر است برداشت و یا اجرای هر اثر و نمایشنامه منوط به اخذ مجوز کتبی بوده و برای دریافت مجوز اثر از طریق صفحه تماس با من اقدام نمائید.

 

 

بلوط های تلخ

روزگار طولانی تنهایی  

نوشته شهرام کرمی

برای دریافت رایگان نمایشنامه روی لینک کلیک کنید

«دریافت نمایشنامه»

 

 

آسیه

آسیه 

نوشته شهرام کرمی

فیلمنامه

برای دریافت رایگان فیلمنامه روی لینک کلیک کنید 

«فیلمنامه آسیه»

 

 

              


«به زودی آثاری دیگری از شهرام کرمی که منتشر نشده و یا اجازه ناشر را دارد در این صفحه منتشر خواهد شد.»

 

فوتر سایت