سیاست و هنر

سیاست و هنر

هنر فرآیندی از جمال این حیات برای ستایش و ساخت انسان است. یک موهبت بزرگ خداوند برای اثرگذاری بر احساس و هوش انسان تا معنای زیبایی جهان را تجسم کند. خلاقیت بشر و مهارت او برای خلق زیبایی است.

الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ
مشاهده مطلب

فوتر سایت