کلاغ پر….

روزهای ماهی

یک دوره دو ساله در زندگی من هست که با همه سال‌های زندگی من تفاوت دارد. تجربه دیگر و البته سختی و رنج و ناملایمات زیاد که خیلی دوست دارم

مشاهده مطلب

فوتر سایت