نوشتن یا ننوشتن

من کدام شهرام کرمی هستم؟!

نوشتن یک موهبت بزرگ است. چیزی که می‌شود با اندیشه درباره جهان و وجود کلمه را معنا کند.  نوشتن برای من یک نیاز است.  پیش از این می‌نوشتم و بعد از این

مشاهده مطلب

فوتر سایت