نوشتن یا ننوشتن

نوشتن یا ننوشتن

نوشتن یک موهبت بزرگ است. چیزی که می‌شود با اندیشه درباره جهان و وجود کلمه را معنا کند.  نوشتن برای من یک نیاز است.  پیش از این می‌نوشتم و بعد از این خواهم نوشت چون برای گفتن آنچه حس می‌کنم یک میل و نیاز شدید را در درون خود احساس می‌کنم. من در وقت نوشتن تابع احساس خودم هستم و هیچ وقت به تکنیک و فن و یا حتی ادبیات و دستور نوشتن فکر نمی‌کنم. به گمان من هیچ نویسنده‌ای برای نوشتن به این موضوعات فکر نمی‌کند. هربار یک موضوع ذهن مرا درگیر می‌کند تا آن را ننویسم خلاص نمی‌شوم.

گاهی برای نوشتن پر از شک و ترس می‌شوم. شک و یا حتی تردید!… نمی‌دانم درباره آنچه که فکر می‌کنم و میل نوشتن درباره آن را دارم چه کنم؟! این حس نوعی یاس و سرخوردگی است. وفتی به آنچه می نویسی ایمان و باور نداشته باشی حاصل کار دروغ است. به نظر من نوشتن در ستیز با دروغ است که شکل می گیرد. اما هرچه هست گاهی نوشتن پر از شک است!

آیا باید بدون توجه به این حس آنچه را که در من جاری شده بنویسم؟

در تکنیک و اصول نوشتن در این جور مواقع اعتماد به آنچه نویسنده فکر می‌کند یک اصل است. اما در این شرایط که درباره این موضوع شرح می‌دهم دیگر تکنیک و اصول هم نمی‌تواند حس و انگیزه نوشتن را در من تقویت کند.

نوشتن فقط یک نیاز و یا حرفه برای آفرینشگران آن نیست. نوشتن چالش وجودی نویسنده‌ها است. بعد از سال‌ها که می‌نویسم این حس یک ایست برای اندیشیدن خواهد بود تا تنفسی باشد برای آنچه که باید باشد. حالا و در این شرایط با این حرف‌ها خود را قانع می‌کنم!….
اما این حس نوشتن و یا ننوشتن همچنان با من است!…….

 

 

گشت و گذار در پست‌ها

3 دیدگاه روشن نوشتن یا ننوشتن

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت